Godkjenning

Sentral godkjenning for : ROLFS GRAVING OG PLANERING AS Rolf Aafoskaas

Foretaket, med organisasjonsnummer 921 127 553, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10)

  • Utførelse av Grunnarbeid og landskaps-utforming i tiltakklasse 2
  • Utførelse av Riving og miljøsanering. i tiltakklasse 1

Godkjenningen er gyldig til 13.10.2021

Rolfs Graving og Planering AS utfører arbeider med egne ressurser innenfor følgende arbeidsområder:

  • Kommunaltekniske anlegg
  • Vann- og avløpsanlegg
  • Trykkavløpsystemer for hytter og boliger
  • Grunnarbeider for boligtomter og industribygg
  • Transport
  • Sprengningsarbeider