Ledige stillinger

Grunnarbeider/maskinkjører.

Vi søker grunnarbeider/maskinkjører.
Fordel om du har førerkort kl.C1 og YSK (yrkessfåførkompetanse)